Paskalizace umožnila výzkum účinku chmele při léčbě žaludečních vředů a zánětů.


Chmel hraje v historii lidstva velmi významnou úlohu zejména svojí rolí při výrobě piva. Bylo zjištěno, že kromě svých chuťových vlastností obsahuje látky s antibakteriálními účinky. Tyto poznatky vedly k nové myšlence využít jeho vlastností k podpůrné léčbě infekcí způsobených bakterií Helicobacter pylori.

Tým pracovníků Výzkumného ústavu potravinářského v Praze (VÚPP), Thomayerovy nemocnice a Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze (VÚPS) se v uplynulých třech letech zabýval vlivem chmele na bakterie Helicobacter pylori. Při výzkumu byl používán čerstvý chmel ošetřený paskalizací. Tato nově vyvinutá metoda tlakového ošetření chmele umožňuje jeho dlouhodobou skladovatelnost bez ztráty vlastností, ke které dochází při běžně prováděném sušení. Díky paskalizaci nebyl použitý chmel kontaminován plísněmi ani jinými cizorodými látkami, které by prováděný průzkum mohly znehodnotit.

Laboratorně bylo prokázáno, že účinky tlakově ošetřeného chmele se blíží účinkům antibiotik, což je skvělá zpráva pro pacienty, kteří se dlouhodobě potýkají s touto rezistentní infekcí. Zároveň chmel obsahuje řadu dalších látek s pozitivními účinky: rostlinné estrogeny, látky s protirakovinným účinkem a antioxidanty. V současné době hledá VÚPP partnera, který by byl schopen uvedené poznatky uvést do praxe výrobou potravinového doplňku s obsahem čerstvého chmele.

<< Zpět